A geoelektromos monitoring rendszer zöldtetőkhöz történő alkalmazásának az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.-val közösen végzett tesztelése során felmerült az a probléma, hogy a monitoring rendszer érzékelői az épület födémének kiszáradása miatt olyannyira száraz környezetbe kerülnek, hogy az érzékelők közötti elektromos vezetés megszűnik. Így a mérés ellehetetlenül, mivel a monitoring rendszer alapvető működésének feltétele az elektromos vezetés.

Ugyanez a probléma merül fel a veszélyes hulladék lerakókhoz épített monitoring rendszereknél abban az esetben, ha a törvény által előírt két rétegű HDPE fólia szigetelés közé nem kavics szivárgó réteget építenek be, hanem műanyag hálós kialakítású vagy egyéb drén rendszert alkalmaznak. Így a fólia hibák kimutatása – ami a monitoring rendszer alapvető feladata – nagyon nehéz, szerencsétlen esetben lehetetlen.

Fejlesztési célkitűzésünk volt egy olyan új rendszer kifejlesztése, mely a fenti körülmények között is biztosítja a monitoring rendszer működését, a letelepített érzékelőink közötti elektromos kapcsolatot, a minimálisan 0,05 mA áramerősség meglétét. A megoldáshoz nemzetközi példák alapján elektromosan vezető geotextíliát alkalmaztunk a monitoring rendszer kiépítéséhez. A vezető geotextília olyan anyag, amely véges elektromos ellenállással rendelkezik, és a monitoring rendszer működését biztosítja.

A tesztelés során a laboratóriumi modellen 5×5 centiméteres hálóban 64 érzékelőt szereltünk fel a vezető geotextíliára, úgy, hogy geotextília alatt is HDPE lemez volt, mint a következő képen látható. A modell egy zárt helyiségben volt felépítve, tehát tökéletesen száraz környezetben, ahol az elektromos vezetés nem jön létre. A kísérlet folytatásában a vízzel feltöltött HDPE medencén egy tűvel lyukat készítettünk és valós hibakereső mérést hajtottunk végre. A lenti ábrán a piros kereszt jelöli a lyuk helyét.

Az alábbi ábrán a mérési eredményt mutatjuk be, mind horizontális, mind vertikális dipólok esetére. A piros színnel jelölt pozitív és a kékkel jelölt negatív tartományok elválasztó vonalának metszése adja ki a hiba helyét, ami jó egyezést mutat az előző ábrán a piros kereszttel jelölt lyuk hellyel.

A sikeres laboratóriumi kísérlet után a vezető geotextíliát valós körülmények között is teszteltük és jelenleg is használjuk. A vezető geotextília kielégíti a vele szemben támasztott követelményeket, mivel tökéletesen száraz környezetben is biztosítja az elektromos vezetést a geoelektromos monitoring rendszer érzékelői között, ami a monitoring rendszer működésének elengedhetetlen feltétele.