Hulladéklerakók, zöldtetők, csurgalékvíz medencék szigetelő fólia és lemez integritás vizsgálata

Cégünk saját fejlesztésű műszerrel vizsgálja a szigetelő fóliák és lemezek vízzáróságát. A rendszer alkalmas az építés, üzemeltetés, illetve gyártás során keletkezett sérülések azonosítására.


Nyersanyagkutatás, földtani szerkezetek kutatása: kavicstelepek, kavics-homok-agyag telepek lehatárolása, geológiai rétegsor meghatározása

A bányaterületek művelés előtti lehatárolásához, a művelés alatt a bővítési irány meghatározásához, valamint a készletek felméréséhez, a gazdaságos kitermelés tervezéséhez egyaránt jól alkalmazhatóak a geoelektromos mérések.


Felszín alatti szennyezőanyagok kutatása: talajszennyezés, felszín alatti vizek szennyezése

Többféle szennyezés kimutatható, ha van különbség a földtani közeg és a szennyezőanyag elektromos vezetőképessége között.


Árvízvédelmi gátak, töltéstestek vizsgálata: repedezettség, nyomvonal felmérés

Saját fejlesztésű geofizikai mérőberendezésünk alkalmas földművek, árvízvédelmi gátak belső szerkezetének felszíni, roncsolásmentes eljárásokkal történő vizsgálatára.


Talajvíz áramlási irány meghatározása

Talajvízszint észlelő kút környezetében geoelektromos eljárással meghatározhatóak a talajvíz terjedési paraméterei, ezáltal az altalajt szennyező anyagok terjedési iránya és sebessége is meghatározható.


Vízbázisok környezetének geofizikai kutatása

A vizsgálatok célja a vízbázisok környezetében a geológiai szerkezet megismerése, a fedőréteg területi kiterjedésének, valamint a talajszerkezet változásainak megállapítása, a rétegek horizontális és vertikális irányban történő követése a geoelektromos ellenállás mérések alapján.


Egyéb vizsgálatok (vízi geoelektromos mérések, régészeti kutatások, környezetvédelmi célú mérések)

A geoelektromos mérések széleskörűen alkalmazhatóak minden olyan esetben, amikor az altalaj roncsolásmentes vizsgálatára van szükség.