A geoelektromos mérések széleskörűen alkalmazhatóak minden olyan esetben, amikor az altalaj roncsolásmentes vizsgálatára van szükség.


A folyók, tavak medrében lerakódó iszap vastagságának, a víz alatti térrész földtani felépítésének vizsgálata.

Archeológiai célú mérések: a mérőrendszer nagy felbontóképessége miatt alkalmas régészeti objektumok (pl. épület-maradványok, fémtárgyak) kimutatására.

Üregek, pincék, barlangok kimutatása: speciális elektródaelrendezések és feldolgozási eljárások segítségével városi körülmények között, részben beépített területen is ki lehet mutatni, le lehet határolni ismert vagy ismeretlen üregeket, üregrendszereket.

Függönyfalak állapotának vizsgálata: az egyes ipari létesítmények környezetében elhelyezett függönyfalak állapota vizsgálható geoelektromos mérésekkel.

Környezetvédelmi célú mérések: geoelektromos mérésekkel követhető a hulladéktesten belül felgyűlt víztest felszíne, továbbá szénhidrogén szennyezés kármentesítési folyamata is alkalmazható; valamint iszap vastagsága (pl. vörösiszap) meghatározható.