Talajvízszint észlelő kút környezetében geoelektromos eljárással meghatározhatóak a talajvíz terjedési paraméterei, ezáltal az altalajt szennyező anyagok terjedési iránya és sebessége is meghatározható.

A talajvíz áramlási irányának meghatározását egy talajvízszint észlelő kút környezetében, geoelektromos eljárással, az ekvipotenciális vonalak („MISE-A-LA-MASSE”) módszere alapján végezzük. A módszer azon alapul, hogy egy pontforrás potenciáltere homogén vezető közegben megadható. Ha a közegben inhomogenitások vannak, akkor a kialakuló potenciálkép torzul az inhomogenitásoknak megfelelően. Az inhomogenitást jelen esetben mi állítjuk elő a közegben úgy, hogy túltelített konyhasó oldatot juttatunk egy kúton keresztül a víztároló rétegbe. A konyhasó azért különösen jó inhomogenitás, mert az átlagos talajokhoz, talajvizekhez viszonyítva nagyságrendekkel kisebb az ellenállása, ebből következően jelenléte jól kimutatható.

A mérési eredmények feldolgozása után a potenciál értékek relatív változását ábrázoljuk, ahol a változás iránya a talajvíz áramlási irányát jelöli ki.